ANESTEZİ AYGITLARI

ANESTEZİ AYGITLARI

ANESTEZİ AYGITLARI

Anestezi aygıtları, hastayı geçici bir süre için uyutmak amacıyla hazırlanmıştır., Böylece hastanın acı duymamasıi ve kas reflekslerinin ameliyat için gerekli olan ölçüde zayıflaması sağlanır. Aygıt, hastanın ciğerlerine anestezi gazlarının uy gun bir karışımını pompalar. Bu gazlar hastanın sağ lık durumuna, yaşına, istenilen bilinçsizlik derecesine ve yapılacak ameliyatın cinsine göre anestezi uzmanı tarafından seçilir. Solunum anestezisi için en çok kullanılan gazlar azot protoksit (diazot monoksit) (N») ile siklopro pan'dır (C3H6). Bunlar. oksijenle (02) birlikte veri Azot protoksit basınç altında sıvılaştırılıp tüple re doldurulan, yanmaz bir gazdır. Dişçiliğin birçok dalında en çok kullanılan anestezi maddesi budur. Ak ciğerleri tahriş etmediği için, çoğunlukla eter gibi da ha tahriş edici bir gaz vermeden önce hastayı uyut sürekli olarak beslenir. Makina, düzenli aralıklarla ka lınlaştırdığı camı ampul biçimi vermek için kalıbın içine üfler.

Daha sonra ampuller soğutulur, bağlantı ları kesilir ve taşıyıcı banda bırakılır. işlem öylfflsine hızlıdır ki, beş makinalı bir fabrika, İngiltere'nin tüm gereksinimiyle Avrupa'nın bir bölümünün ampul ta lebini karşılayabilir. Filaman için tungsten tozu, büyük basınç altın da sıkıştırılmış sünek bir tel çubuk durumuna getiri lir. Filaman telinin çapı 15 W'lık bir lamba için 0,014 mm, 100 W'lık lamba için 0,042 mm'dir. Ölçüm zorlu ğundan ötürü kalınlık, belli uzunluktaki tellerin tar tımıyla denetlenir. 15 W'lık bir lambada kalınlık to leransı 2 dolayındadır, bu da 0,00014 mm'lik bir to leranstır (yani, görünür ışığın dalga boyunun dörtte biri kadar). Filaman daha sonra, kıvrım yapmak için bir mandrele sarılır; bu kıvrımlı tel yeniden bir mand rele sarılarak,çift kıvrımlı filamanlar elde edilir. Tel ler tavlandıktan sonra mandreller asitte eritilir. Ar dından yeniden tavlama yapılır.

Daha sonra da mik roskopla incelenir. Otomatik makinalar filamanları, ampulün dışına çıkan tellere ve dolayısıyle gövdeye bağlar. Filaman bağlanan gövde, cam balonun içine sokulur ve göv de ile balon eritilerek kaynatılır. Daha sonra ampulün havası tümüyle boşaltılır. Oksijen düzeyi milyonda 5 10'a düştüğünde , boşalt ma borusu eritilerek kapatılır. Ardından metal kapak yapıştırılır. Dışa açılan teller de değme noktalarına lehimlenir.

Etiket: ANESTEZİ AYGITLARI

Bu içerik sizi rahatsız ediyor ise ve kaldırılmasını istiyorsanız öneri şikayet bölümünden bize ulaşabilirisiniz. Tıkla bildir.


|| 23 02 2017 Şubat Perşembe