ANAHTAR IŞLEME MAKİNASI

ANAHTAR IŞLEME MAKİNASI

ANAHTAR IŞLEME MAKİNASI

Anahtar işleme makinası, eşi yapılacak anahtar şablonunu izleyen döner bir eğeden oluşur. Makinaya, biri çogaltılacak anahtarı, öteki ise işlenmemiş olan metali tutacak iki mengene yerleştirilmiştir. Makina-nın bir ucunda, anahtarın girinti çıkıntılarını izleyen bir profil izleyicisi, öteki ucunda da eşi yapılacak anahtarın profiline göre metali işleyen keskin en ke-sitli döner bir eğe vardır. Profil izleyicisini yükselt-mek ya da alçaltmak için de bir ayar kolu bulunur. Bu makinaların elektrikle ya da kolla çalışan mo-delleri vardır. Mengenenin çeneleri, anahtarın kena-rında uzanan yivin üzerine yerleştirilir ve anahtarın tutma yerine kadar itilmesi gerekir. İki taraflı anah-tarların eşini yapmak için, h2rn eşi yapılacak anah-tar, hem de işlenmemiş anahtar, mengene çeneler ara-sında bir defada bir yüz çoğaltılacak biçimde döndü-rülür. Çenelerin, iki anahtarın da birbirlerine kar-şılık gelen yivleri üzerine yerleştirilmelerine dikkat edilmelidir. Bu yapılmazsa, anahtar profillerini oluş-turan girinti çıkıntılar fazla ya da az derin oyulabi-lir.

Elektrikli anahtar işleme rnakinalarının en son çıkan modellerinde, aygıt, metal bir kutu içine yerleş-tirilmiştir. Makinayı kullanan kişi, eşi yapılacak ve

Yeni bir anahtar işleme makinası. Eşi yapılacak anahtar ve uygun boyda işlenmemiş başka bir anahtar, makinanın önündeki yarıklara sokulur, döner bir eğe işlenmemiş anahtarı işler.

Bu tip anahtar işleme makina& 25 cm uzun.luğundadır ve uygun bir çalışma tahtasına yerleştirilmiştir. Soldaki metal iğne, çoğaltılan anahtarı şablon gibi kullanarak izler; sağdaki döner eğe de benzerini yapar. Makinada iki döner eğe, bir döner testere, rondelalar, kontrol şablonları ve ayarlama takımları vardır. Eğe yerine döner testere kullanılarak, sürgü kolu ya da muhafazalı kilit anahtarları ve iğne sürgülü silindirli kilitler için o,nahtarlar işlenebilir. Makina, makaradan geçen bir V kayışı yardımıyla bir elektrik motoru ile çalıştırıldığında, tahta döndürme kolu, güvenlik sağlamak için çıkarılır.

işlenmemiş anahtarları yarıklara soktuktan sonra, düğmeyi çevirir. Makina kendi kendine anahtarı işler. Metal kulu da, talaşların çevredekilerin gözüne kaç-masını önler.

Etiket: ANAHTAR IŞLEME MAKİNASI

Bu içerik sizi rahatsız ediyor ise ve kaldırılmasını istiyorsanız öneri şikayet bölümünden bize ulaşabilirisiniz. Tıkla bildir.


|| 23 02 2017 Şubat Perşembe