Aminoasitler

Aminoasitler

Aminoasitler PROTEİN moleküllerinin yapı taşlarıdır ; bu nedenle de tüm canlıların temel öğesini oluştururlar. Milyonlarca değişik tür protein olmasına karşilık, sadece 20 aminoasit vardır. Aminoasit molekülleri, bir protein molekülünü oluşturmak için çok sayıda ve değişik biçimlerde birbirlerine bağlanırlar. Hemoglobin, 574 aminoasit molekülünden oluşan globin ile kana kırmızı rengini veren, karmaşık bileşik hema'dan oluşur. Hayvan bedenleri boşaltım, saç ve tırnak büyümesi vb. gibi yollarla sürekli olarak protein tüketir. Bunun sonucu olarak, protein yapımında ve enerji gereksiniminde kullanılmak için sürekli olarak aminoasit sağlanması gerekir. Hayvanlar bunu, proteinleri sindirim sistemlerindeki enzimlerin yardımıyla aminoasitlere ayrıştırıp, gerektiğinde yeniden protein haline getirerek yaparlar. Enzimler de proteindir ve bedende kimyasal tepkimeleri hızlandırıcı KATALİZÖR görevi yaparlar. Protein yapısında yeralan yirmi aminoasit şunlardır: Valin; lösin; izolösin; treonin; metionin; fenilalanin; triptofan; lisin; glisin; alanin; serin; sistem; tirosin; aspartik asit; asparagin; glutamik asit; glutamin; arginin; histidin; prolin. Bunlardan ilk sekiz tanesini beden kendiliğinden yapamadığından, insan için kesinlikle gereklidir. Alınan yiyeceklerde bunlardan herhangi birinin eksik olması,beslenme yetersizliğine yolaçar. Bitkisel beslenmeler iyi ayarlanmazsa yaşamsal önemde bazı maddelerin eksikliğine neden olur. Bu önemli maddeler, hemen her hayvan için temelde aynıdır. Genel aminoasit formülü, R.CH.NH2COOH'dır. Buradaki R, ya bir hidrojen atomuna (en yalın amino asit olan glisin'de) ya da daha karmaşık bir organik Proteinleri oluşturan aminoasitler, elektroforez işlemiyle ayrılabilir ve tanınabilirler.

Protein molekülleri kimyasal olarak küçük parçalara ayrılır, sonra asit/baz dengesini bozan zayıf bir asitte çözülür ve süzgeç kağıdına konur. Islak kağıttan bir elektrik akımı geçirilir. Bu akım ile aminoasitler ayrılarak, kağıt üzerinde farklı uzaklıklara taşınırlar. Kağıt üzerine aminoasitler ile renkli bileşikler veren uygun kimyasal maddeler püskürtülerek, görünür duruma getirilip etiketlenirler. Arginin için Arg, lisin için Lys, vb. kök ve atom grubuna karşılıktır. Bu formül bir aminoaside, canlı hücre için büyük değer taşıyan özelliğini verir. Formül hem bir asit ya da karboksil grubunu ( —COOH) hem de baz özellikli bir amino grubunu (—NH2) içermektedir. Bir aminoasit molekülü suda çözüldüğünde iyonlaşır (İYON haline gelir). Ancak, karboksil grubu negatif, amino grubu da pozitif yüklü olduğu için,sonuçta ortaya çıkan iyon, elektriksel olarak nötrdür. Bu değişik türde iyona , ikiz iyon anlamına gelen Zwitterion adı verilir. Asitteki hidrojen iyonu H+) gibi pozitif yüklü bir iyon, bir aminoasit çözeltisine karıştırılırsa, ikiz aminoasit iyonunun negatif yüklü bölümüne doğru çekilir, bu kısmı nötralize eder ve aminoasit iyonu yalnız pozitif yüklü kalır. Aynı biçimde bazdki hidroksil iyonu (OH) gibi negatif yüklü bir iyon da aminoasit molekülünün pozitif bölümüne doğru çekilir. Aminoasitlerin bu negatif ya da pozitif iyonları (yani, hem asit hem de bari. özellikli ) toplama özelliği, onlara, hücrelerin «tampon:bu olarak görev yapabilmeleri için gerekli olan, çok hassas dengeli pH (asitlik) ya da bazlık ölçüsü sağlamalarına yol açar

Etiket: Aminoasitler 

Bu içerik sizi rahatsız ediyor ise ve kaldırılmasını istiyorsanız öneri şikayet bölümünden bize ulaşabilirisiniz. Tıkla bildir.


|| 23 02 2017 Şubat Perşembe