AMFOTER MADDELER

AMFOTER MADDELER

AMFOTER MADDELER

AMİNLER Aminler, organik bileşiklerin son derece kullanışlı bir grubudur. Doğal olarak insan bedeninde bulunmalarının yanısıra ilaçlar, zehirler ve boyalar da amin içerir. Kimyasal olarak aminler, yer değiştirmiş amonyak olarak düşünülebilir. Aminler, amonyakdaki (NH3) hidrojenlerin, metil grubu (CH.,) gibi organik köklerle, sırayla yer değiştirmesiyle türemişlerdir. Yer değiştiren atom sayısına bağlı olarak birincil, ikincil, üçüncül aminler olarak adlandırılırlar. ALİFATIK aminler, amonyaktan biraz daha baz özelliklidır. Aminlerin baz ;özelliği yer değiştirdikleri hidrojen atomu sayısıyla artar.'Fıpkı amonyak gibi, asitlerle tuz oluştururlar ve bazlarla (kostik soda) yeniden serbest amine dönüşürler. Hafif alifatik aminler, amonyaktan farklı olarak, havada yanan, balık kokusunda gazlardır. Hafif AROMATİK aminler, sıvıdır ve havada isli bir alevle yanarlar. Aromatik aminler, amonyaktan daha az baz özelliklidir. Aminlerin hazırlanması: Birinci' aminler amonyağın alkillenmesiyle elde edilir. Bunun için metil klorür gibi alkil tuzları amonyakla tepkimeye sokulur.

2 Na, CH3C1 CH,NH, NH4C1 amonyak metil metil amonyum klorür amin klorür Alkil tuzlarının fazlası= katılmasıyla, ikincil ve üçüncül aminler oluşur. Aminler, ayrıca amidlerin (R.CONH2) brom ve kostik soda ile tepkimesinden de elde edilir (R, organik köktür). Üçüncü bir yöntem ise, indirgenler kullanılarak nitril (R.CN) ya da amidlerin (R.CONH2) birincil aminlere indirgenmesidir (R.CH2NH2). Endüstride etil ve metil aminler, uygun ALKOL'lerin KATALİZÖR'ler yardımıyla, amonyakla birlikte ısıtılmasıyla elde edilirler. Aromatik birincil aminler, nitro bileşiklerinin indirgenmesiyle oluşturulur. Aminlerin kullanılışı: Balık esaslı maddelerin bezunmasıyla aminler oluşur. Ringa balığının beyninde, tüm trimetil aminler bulunmuştur. Etilamin, lastik endüstrisinde kullanılmaktadır. Diasitik aminler gibi karmaşık aminler de vardır. Bunların en bilineni

Azo boyası üretilen bir fabrikada reaktörler. Ön planda, hazırlanmış boyaların kurutulmadan ve öğütülmeden önce taşındığı iki tekerlekli arabalar görülüyor. Azo boyaları portakal, sarı ya da kırmızı renkleriyle öteki' boyalardan ayrılır. Plastik, deri ve dokuma' endüstrisinde kullanılırlar. (üstte) İlk anilin boyası olan mo'r boya ( movein), kinin yapmaya uğraşan 18 yaşında bir öğrenci (W. H. Perkin) tarafından, raslantı sonucu bulunmuştur.

Etiket: AMFOTER MADDELER 

Bu içerik sizi rahatsız ediyor ise ve kaldırılmasını istiyorsanız öneri şikayet bölümünden bize ulaşabilirisiniz. Tıkla bildir.


|| 23 02 2017 Şubat Perşembe