AKIMÖLÇER   AMPERMETRE 

AKIMÖLÇER AMPERMETRE 


AKIMÖLÇER Bk. AMPERMETRE 
AKIŞÖLÇERLER 
Akışölçerler genel olarak akışkanların, özellikle de sıvıların kızlarını ölçmek için yapılmış aygıtlardır. Bu nedenle, gazların akışını ölçmek için yapılmış olan RUZGAROLCER'lerle (anemometre) yakından ilişkilidirler. Anemometreler (Yunan., rüzgar anlamına gelen «anemosı sözcügünden türetilmiştlr), Ilk olarak, meteorolojide rüzgar kızlarını ölçmek için geliştirilmiştir. Ancak. Endüstri Devrimi ve daha karmaşık endüstr. işlemlerınin (kimya fabrikaları, petrol rafineleri, güç santralları gibi) gelişmesi, başka gaz ve sıvı kızlarının da ölçülmesini gerektirdi. Sıvılar gazlara göre daha «ağır» ve akalın, yani daha ağdalı olduklarından, yeni bir ölçüm aygıtı türü ortaya çıkarıldı: akışölçer (debiölçer). Bununla birlikte akışölçerler. ile, anemometreler arasında kesin bir ayrım olduğu söylenemez. Akışöker türlerl:Akışölçerler (ya da debiölçerler), sınırlanmış bir yerdeki (örneğin, bir boru gibi) alaşkarıların debisi'ni (birim zamanda geçen miktarını) ölçerlerse de, bazı durumlarda açık bir kanaldakl akış miktarının da ölçülmesi gerekebilir. Genellikle ölçülmesi Istenen, belli bir noktadan belirli bir zaman aralıgında geçen akışkanın hacmidir: ve bu, saat ya da saniye başına metreküp gibi birimlere göre ayarlanmıştır. Türbinök•erler gibi kimi aletler, böyle bir ayarlamayı hemen hemen doğrudan doğruya yapar; çünkü türbin kanatları fiziksel olarak akışkan tarafından döndürülür. VENTURİ borusu, lüleli debiölçer, debiölçer ve PITOT Tepe gibi tiplerde ise akışkanın sadece basıncı ölçüldüğünden, akışkanın hızını belirlemek için ikinci bir hesaba gereksinme vardır. Buradan hacimsel akış miktarı bulunabilir. Sıcak telli ölçerler (anemometre), elektriksel ilet, kenliğin sıcaklıkla değişmesi ilkesine dayanarak çalışır. 
Bir türbinölçer. Bu aygıt dairesel kesitli bir boruda akan aktskanın debisini ölçmek için kullanılır. Akış miktar: kanatçıkların dönme hızı ile orantilıdır ve bu, türbin miline bağlanmş bir alterrıatörün. (dinaıno) ürettiği alternatif gerilim frekansznın ölçülmesi ile belirlenir. (altta) Bu türbin akısölçeri, suyun hızını ölçmek için bir dalgıç tarafından kullanılmaktadır. Bu aygıt kanat': anemometrelere benzer. 
Türbinülçerler: Kanatlı rtizgarölçerler gibi türbinölçerler de, ekseni akışkanın akış doğrultusuna koşut, daire kesitli bir borunun ekseni üzerine dizilmiş kanatçıklardan oluşur. Akışkan, akış doğrultusuna belli bir açı ile yerleştirilmiş kanatçıklar üzerinden akarken kanatçıkları eksen çevresinde dönmeye zorlar. Dönme hızı akışkanın akış miktarı ile orantılıdır ve bu hız ölçülerek akış miktarı bulunabilir. Bu tür aygıtlar sağlamdır ve hem sıvılar hem de gazlar için kullanılabilir. Ancak, üç büyük sakıncaları vardır. ilk olarak, akışkanın akışında ciddi bozukluklara neden olurlar. ikinci olarak, akış enerjisinin belli bir miktarını yutar!ar (bu, aygıtın çıkışındaki basınç düşüşünden açıkça belli olur). üçüncü olarak da, akışkandaki değişikliklere hemen uyarlanamazlar (bu, hareketli parçalarının büyüklük ve ağırlığına bağlıdır). Dikkatle yapılmış modeller bu üç sakıncayı en aza indirebilir. Basınç ölçmeli sistemle, Pitot ttipü, venturi borusu, lüleli ve orifisli debiölçerler, basınç ölçme ilkesine göre çalışırlar. Bu nedenle hareketli parçaları yoktur. Oldukça sağlam ve ucuz olduklarından akışölçerlerin büyük bir bölümünü oluştururlar. Pitot tüpü (açık ucu boru içinde akışa karşı yerleştirilmiş), açık uçlu bir tüpten oluşur. Bu uçta akış bir an için durur ve bu, tüp içinde, boru içindeki basınca göre daha yüksek bir basınç oluşturur. Bu baBir Dall tüyü.. Ventüri borusunun geliştirilmiş bir türii. Bunlarda hız ve basınç farkı ölçen öteki akişölçerlere göre, girdi ve çıktı arasında küçük bir basınç (enerji) kaybı oluşur. 
Türbinölçerde, kanatçıklarin dönme hızı, debiyi gösterir. Kanatçıklar, alternatörü çeviren bir mile baglanmıştır. Üç basınç ölçmeli akışölçer (Venturi borusu, lüleli ve orifisli), akışkan hızının artışma neden olan kesit daralmasının basıncı düşürmesi Ilkesine göre çalışır. 
Türbinülçerler: Kanatlı rtizgarölçerler gibi türbinölçerler de, ekseni akışkanın akış doğrultusuna koşut, daire kesitli bir borunun ekseni üzerine dizilmiş kanatçıklardan oluşur. Akışkan, akış doğrultusuna belli bir açı ile yerleştirilmiş kanatçıklar üzerinden akarken kanatçıkları eksen çevresinde dönmeye zorlar. Dönme hızı akışkanın akış miktarı ile orantılıdır ve bu hız ölçülerek akış miktarı bulunabilir. Bu tür aygıtlar sağlamdır ve hem sıvılar hem de gazlar için kullanılabilir. Ancak, üç büyük sakıncaları vardır. ilk olarak, akışkanın akışında ciddi bozukluklara neden olurlar. ikinci olarak, akış enerjisinin belli bir miktarını yutar!ar (bu, aygıtın çıkışındaki basınç düşüşünden açıkça belli olur). üçüncü olarak da, akışkandaki değişikliklere hemen uyarlanamazlar (bu, hareketli parçalarının büyüklük ve ağırlığına bağlıdır). Dikkatle yapılmış modeller bu üç sakıncayı en aza indirebilir. Basınç ölçmeli sistemle, Pitot ttipü, venturi borusu, lüleli ve orifisli debiölçerler, basınç ölçme ilkesine göre çalışırlar. Bu nedenle hareketli parçaları yoktur. Oldukça sağlam ve ucuz olduklarından akışölçerlerin büyük bir bölümünü oluştururlar. Pitot tüpü (açık ucu boru içinde akışa karşı yerleştirilmiş), açık uçlu bir tüpten oluşur. Bu uçta akış bir an için durur ve bu, tüp içinde, boru içindeki basınca göre daha yüksek bir basınç oluşturur. Bu ba
Bir Dall tüyü.. Ventüri borusunun geliştirilmiş bir türii. Bunlarda hız ve basınç farkı ölçen öteki akişölçerlere göre, girdi ve çıktı arasında küçük bir basınç (enerji) kaybı oluşur. 
Türbinölçerde, kanatçıklarin dönme hızı, debiyi gösterir. Kanatçıklar, alternatörü çeviren bir mile baglanmıştır. Üç basınç ölçmeli akışölçer (Venturi borusu, lüleli ve orifisli), akışkan hızının artışma neden olan kesit daralmasının basıncı düşürmesi Ilkesine göre çalışır. 


Etiket:

AKIMÖLÇER Bk. AMPERMETRE 

Bu içerik sizi rahatsız ediyor ise ve kaldırılmasını istiyorsanız öneri şikayet bölümünden bize ulaşabilirisiniz. Tıkla bildir.


|| 23 02 2017 Şubat Perşembe